S. Moulijn

De oud-Hollandse poppenkast
Das alt-holländische Kasperle Theater
The old dutch puppet theatre

De oud-Hollandse poppenkast (Elc syn geneuchte), die Moulijn ca. 1912 voor zijn zoons liet maken, werd door hemzelf beschilderd. Bovendien schilderde hij ook de verschillende decors, waarin de verhalen om Jan Klaassen en Katrijn zich afspeelden. Ook deze decors zijn kenmerkend voor de stijl van Moulijn. Bij de poppenkast horen 12 handbeschilderde poppen.

De poppenkast is te zien in het poppenspe(e)lmuseum in Vorchten (bij Wijhe).

 

Das alt-holländische Kasperletheater, das Moulijn um 1912 für seine Söhne machen liesss, wurde von ihm bemalt. Zudem malte er verschiedene Kulissen, in denen sich die Geschichten um Jan Klaassen (Kasperle) und seine Frau Katrijn abspielten. Auch diese Kulissen sind kennzeichnend für den Stil von Moulijn. Zum Kasperletheater gehören 12 handbemalte Puppen.

Das Puppentheater ist ausgestellt im Puppentheatermuseum in Vorchten (Website auch in Deutscher Sprache) zwischen Zwolle und Deventer bei Wijhe.

 

The old dutch puppet theatre, which Moulijn had made around 1912 for his sons, was painted by himself. He also painted various sceneries, in which the stories about Punch and Judy were enacted. These sceneries are also typical for the style of Moulijn. The puppet theatre was completed by 12 handpainted puppets.

The puppet theatre is exhibited in the Puppetry museum located in Vorchten (Website also in English) near Wijhe between Zwolle en Deventer

Poppenkast / puppentheater / puppet theatre

Het decor "huis" is ingebouwd in de poppenkast.

Die Kulisse "Haus" ist fest eingebaut.

The scenery "house" is built into the puppet theatre.

Decor huis

De wissel-decors worden voor de vaste coulisse opgehangen. Alle decors zijn geschilderd met olieverf op doek.
Die Wechsel-Kulissen werden vor der eingebauten Kulisse aufgehängt. Alle Kulissen sind gemalt mit Ölfarbe auf Leinwand.
The changing sceneries are hanged before the fix scenery. All sceneries are painted in oils on canvas.

Huiskamer / Wohnzoimmer / Living room

De huiskamer

Das Wohnzimmer

The living room

 
Straat / rue dans la ville / street in town
Straat in de stad - Straße in der Stadt - street in town
 
Gevangenis / Gefängnis / Prison

Gevangenis: Het raampje bovenin is doorschijnend en met behulp van een omgebouwde zaklantaarn kan hier de "maan" zichtbaar gemaakt worden. Dat maakte Jan Klaasen of andere bewoners van de gevangenis cel natuurlijk bijzonder droevig.

Gefängnis: Das Fenster oben in der Wand ist durchscheinend und mit Hilfe eines Lämpchen kann hier der "Mond" sichtbar werden. Davon wurde Kasperle oder andere Bewohner der Zelle natürlich besonders traurig.

Prison: The small window is translucent and with the help of a modified pocket lantern the moon can be made visible. This made Punch or other occupants very sad.

Bos

Wald

Wood

Bos  / Wald / Wood
  Zee / Meer /  Sea
De zee -Das Meer -The Sea